CMR konvencija

  • CMR Konvecija

    Ši konvencija taikoma kiekvienai sutarčiai dėl krovinio pervežimo autotransportu už atlygį, kai sutartyje nurodytos krovinio išsiuntimo ir priėmimo vietos yra dviejose skirtingose šalyse, iš kurių bent viena yra šalis yra pasirašiusi sutartį nepriklausomai nuo sutartį pasirašiusios Pusės gyvenamosios vietos ir tautybės. 
    Su konvencijos tekstu galite susipažinti čia.