Bīstamo kravu pārvadājumi ADR

  • Par bīstamām jeb ADR kravām sauc tās kravas, kuras pārvadāšanas noteikumu neievērošanas vai negadījuma dēļ var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai, veselībai, īpašumam vai apkārtējai videi. Bīstamo kravu pārvadājumi var tikt veikti tikai ar tādiem transporta līdzekļiem, kuru aprīkojums un konstrukcija atbilst visām nepieciešamajām drošības normām, kā arī vadītājam ir apliecība bīstamo kravu pārvadājumu veikšanai.

  • Bīstamo kravu pārvadājumus (ADR) jāizvēlas tad, ja nepieciešams pārvadāt sprāgstošas vielas, gāzes, viegli uzliesmojošus šķidrumus un cietas vielas, pašuzliesmojošas vielas, vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes, oksidējošas vielas, organiskos peroksīdus, indīgas vielas, infekciozas vielas, radioaktīvus materiālus, korozīvas vielas u.tml.

  • Bīstamo kravu pārvadājumi var tikt veikti tikai tad, ja transporta līdzeklī ir kravas pavaddokuments, rakstiska instrukcija (avārijas kartiņa), autovadītāja apliecība bīstamo kravu autopārvadājumiem un transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts. Transportlīdzekliem, ar kuru tiek veikti bīstamo kravu pārvadājumi, jābūt apgādātam ar vismaz vienu transportlīdzekļa svaram un riteņu diametram atbilstošu stāvbalstu, atstarojošu vesti katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim, kabatas lukturi katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim, divām patstāvīgi stāvošām brīdinājuma zīmēm, acu skalošanas šķidrumu, aizsargcimdiem, acu aizsardzības līdzekli. Obligāti arī ugunsdzēšamie aparāti, kas atbilst transportlīdzekļa pilnai masai.