BRA ATT VETA

 • CMR-konventionen

  Denna konvention är tillämplig på varje avtal för godstransporter på väg mot ersättning om avsändningsorten och destinationsorten för de varor som anges i avtalet är belägna i två olika länder, varav minst ett är ett avtalsslutande land, oberoende av den avtalsslutande partens hemvist och nationalitet.
  Konventionen kan du läsa šeit (här)

 • Containrar för sjöfart

  För godstransporter till sjöss används olika slags containrar. Containertyperna kan du se i bifogade bild genom att klicka šeit. (här)

 • Incoterms

  Incoterms är internationella regler i ordboksformat som ger en tydlig förklaring till de vanligaste handelsvillkoren i utrikeshandeln, särskilt för franco, platsen där ansvaret övergår från säljaren till köparen.
  Ytterligare information hittar du šeit. (här)

 • Helgdagar i olika länder

  Vid val av transportdatum är det viktigt att vara medveten om eventuella helgdagar i mottagarlandet och om godset kan tas emot i mottagarlandet då. Att justera leveransdagen är viktigt både för kunden som för vårt företag. För att ta reda på helgdagar i olika europeiska länder, klicka šeit. (här)

 • Palldimensioner

  Till godstransporter används pallar av olika dimensioner motsvarande lastens mängd och typ. För att ta reda på palltyper, klicka här

 • Märkning av last

  För att kunna tillhandahålla en säker transport är det önskvärt att lasten förses med speciell märkning. Märkningstyperna kan du ladda ner šeit. (här)