CMR-konventionen

  • CMR-konventionen

    Denna konvention är tillämplig på varje avtal för godstransporter på väg mot ersättning om avsändningsorten och destinationsorten för de varor som anges i avtalet är belägna i två olika länder, varav minst ett är ett avtalsslutande land, oberoende av den avtalsslutande partens hemvist och nationalitet.
    Konventionen kan du läsa šeit (här)