Incoterms

  • Incoterms

    Incoterms är internationella regler i ordboksformat som ger en tydlig förklaring till de vanligaste handelsvillkoren i utrikeshandeln, särskilt för franco, platsen där ansvaret övergår från säljaren till köparen.
    Ytterligare information hittar du šeit. (här)