Containrar för sjöfart

  • Containrar för sjöfart

    För godstransporter till sjöss används olika slags containrar. Containertyperna kan du se i bifogade bild genom att klicka šeit. (här)