Märkning av last

  • Märkning av last

    För att kunna tillhandahålla en säker transport är det önskvärt att lasten förses med speciell märkning. Märkningstyperna kan du ladda ner šeit. (här)